COM S’ESCRIUEN ELS NOMBRES?

Escriptura de nombres en català

LA TEORIA DEL DUC

La D vol dir desenes. La U vol dir unitats. La C vol dir centenes.

Entre la D i la U hi ha guionet i entre la U i la C també hi ha guionet.

Si hem d’escriure 37.487 farem: trenta-set mil quatre-cents vuitanta-set

Anuncis

El creixement. Tema 1

Palabras agudas