FORMES GEOMÈTRIQUES – Resum

LES RECTES I ELS ANGLES Tema 5

CLASSIFICACIÓ DELS TRIANGLES

CLASSES DE TRIANGLES

Aprenem amb el transportador d’angles

Mesureu angles amb aquesta aplicació!