KAHOOT SOBRE LA NUTRICIÓ HUMANA I ELS SEUS SISTEMES.

 

 

LA NUTRICIÓ HUMANA

 Professora de biologia at Departament d’Ensenyament

L’APARELL DIGESTIU HUMÀ

L’APARELL EXCRETOR HUMÀ

L’APARELL CIRCULATORI HUMÀ

L’ALIMENTACIÓ

L’APARELL RESPIRATORI HUMÀ